Dây chuyền sản xuất

Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 1Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 2Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 3Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 4Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 5Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 6Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 7Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 8Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 9Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 10Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 11Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 12Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 13Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 14Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 15

Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 16Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 17Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 18Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 19Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 20Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 21

OEM/ODM

Hongde cung cấp dịch vụ OEM & ODM.

Nghiên cứu và phát triển

Hongde tập trung phát triển các sản phẩm Nội thất HPL để đáp ứng nhu cầu thị trường hiện có và cho các thị trường mới.